สถานการณ์โควิด -19 ในประเทศไทย
1,489,186
ได้รับการยืนยัน
12,709
ยืนยัน (24 ชม.)
15,469
ตาย
106
เสียชีวิต (24 ชม.)
1.0%
ผู้เสียชีวิต (%)
1,341,144
กู้คืน
11,125
ฟื้นตัว (24 ชม.)
90.1%
กู้คืน (%)
132,573
ใช้งาน
8.9%
คล่องแคล่ว (%)

โปรดทราบ! ไม่แนะนำให้เดินทางท่องเที่ยวมายังประเทศไทยโดยไม่จำเป็นสำหรับสหภาพยุโรป ประเทศสวิสเซอร์แลนด์, United Kingdom, United States, Canada พลเมืองเนื่องจากข้อ จำกัด ในการเข้าอย่างต่อเนื่อง .. โปรดอ่านของเรา ประเทศไทย Covid-19 ข้อ จำกัด การเดินทางและการเข้าประเทศ บทความเกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยในปัจจุบัน

เคาน์เตอร์ฟรี!