Covid-19 Xaaladda Switzerland
833,383
Xaqiijiyay
0
La xaqiijiyay (24h)
11,052
Dhimashada
0
Dhimasho (24h)
1.3%
Dhimasho (%)
754,192
Dib loo soo celiyay
0
Dib loo helay (24h)
90.5%
La helay (%)
68,139
Active
8.2%
Firfircoon (%)
Tiro bilaash ah!