Xaaladda Covid-19 ee Hindiya
33,594,803
Xaqiijiyay
1,311
La xaqiijiyay (24h)
446,399
Dhimashada
0
Dhimasho (24h)
1.3%
Dhimasho (%)
32,848,273
Dib loo soo celiyay
7,549
Dib loo helay (24h)
97.8%
La helay (%)
300,131
Active
0.9%
Firfircoon (%)
Tiro bilaash ah!