Xaaladda Covid-19 ee Hindiya
33,593,492
Xaqiijiyay
0
La xaqiijiyay (24h)
446,399
Dhimashada
0
Dhimasho (24h)
1.3%
Dhimasho (%)
32,840,724
Dib loo soo celiyay
0
Dib loo helay (24h)
97.8%
La helay (%)
306,369
Active
0.9%
Firfircoon (%)
Tiro bilaash ah!