Xaaladda Covid-19 ee Hindiya
33,477,819
Xaqiijiyay
0
La xaqiijiyay (24h)
445,165
Dhimashada
0
Dhimasho (24h)
1.3%
Dhimasho (%)
32,707,589
Dib loo soo celiyay
0
Dib loo helay (24h)
97.7%
La helay (%)
325,065
Active
1.0%
Firfircoon (%)
Tiro bilaash ah!