Xaaladda Covid-19 ee Hindiya
33,501,851
Xaqiijiyay
24,032
La xaqiijiyay (24h)
445,369
Dhimashada
204
Dhimasho (24h)
1.3%
Dhimasho (%)
32,740,871
Dib loo soo celiyay
33,282
Dib loo helay (24h)
97.7%
La helay (%)
315,611
Active
0.9%
Firfircoon (%)
Tiro bilaash ah!