Covid-19 ee Falastiin
390,369
Xaqiijiyay
0
La xaqiijiyay (24h)
3,968
Dhimashada
0
Dhimasho (24h)
1.0%
Dhimasho (%)
356,031
Dib loo soo celiyay
0
Dib loo helay (24h)
91.2%
La helay (%)
30,370
Active
Tiro bilaash ah!