Xaaladda Covid-19 ee Boqortooyada Midowday (UK)
225,369,183
Xaqiijiyay
294,962
La xaqiijiyay (24h)
4,642,354
Dhimashada
4,606
Dhimasho (24h)
2.1%
Dhimasho (%)
201,932,475
Dib loo soo celiyay
326,738
Dib loo helay (24h)
89.6%
La helay (%)
18,794,354
Active
8.3%
Firfircoon (%)

Nasiib darrose lama helin goobo.

eHalal Safarka Mart
Tiro bilaash ah!