د کوویډ - 19 وضعیت په هند
33,096,718
تصدیق شوی
1,268
تصدیق شوی (24h)
441,443
مړینه
0
مرګونه (24h)
1.3٪
مرګونه (٪)
32,264,051
ترلاسه شوی
7,499
ترلاسه شوی (24h)
97.5٪
ترلاسه شوی (٪)
391,224
د فعالو
1.2٪
فعاله (٪)
وړیا کاونټرې!