د کوویډ - 19 وضعیت په هند
33,593,492
تصدیق شوی
0
تصدیق شوی (24h)
446,399
مړینه
0
مرګونه (24h)
1.3٪
مرګونه (٪)
32,840,724
ترلاسه شوی
0
ترلاسه شوی (24h)
97.8٪
ترلاسه شوی (٪)
306,369
د فعالو
0.9٪
فعاله (٪)
وړیا کاونټرې!