کوویډ - په فلسطین کې
390,369
تصدیق شوی
0
تصدیق شوی (24h)
3,968
مړینه
0
مرګونه (24h)
1.0٪
مرګونه (٪)
356,031
ترلاسه شوی
0
ترلاسه شوی (24h)
91.2٪
ترلاسه شوی (٪)
30,370
د فعالو
وړیا کاونټرې!