د کوویډ - 19 وضعیت په سویس کې
828,346
تصدیق شوی
0
تصدیق شوی (24h)
11,028
مړینه
0
مرګونه (24h)
1.3٪
مرګونه (٪)
741,782
ترلاسه شوی
0
ترلاسه شوی (24h)
89.6٪
ترلاسه شوی (٪)
75,536
د فعالو
9.1٪
فعاله (٪)
وړیا کاونټرې!