Covid-19 Rewşa li Swîsreyê
833,383
Piştrast kir
0
Pejirandin (24h)
11,053
Mirin
0
Mirin (24h)
1.3%
Mirin (%)
754,192
Veguhestin
0
Vejandin (24h)
90.5%
Vejandin (%)
68,138
Active
8.2%
Çalak (%)
Belaş belaş!