Covid-19 Rewşa li Swîsre
831,880
Piştrast kir
0
Pejirandin (24h)
11,043
Mirin
0
Mirin (24h)
1.3%
Mirin (%)
750,983
Veguhestin
0
Vejandin (24h)
90.3%
Vejandin (%)
69,854
Active
8.4%
Çalak (%)
Belaş belaş!