Li Morîtyayê Rewşa Covid-19
11,466
Piştrast kir
0
Pejirandin (24h)
32
Mirin
0
Mirin (24h)
0.3%
Mirin (%)
1,854
Veguhestin
0
Vejandin (24h)
16.2%
Vejandin (%)
9,580
Active
83.6%
Çalak (%)
Belaş belaş!