Covid-19 Rewşa li Fas
927,127
Piştrast kir
0
Pejirandin (24h)
14,102
Mirin
0
Mirin (24h)
1.5%
Mirin (%)
895,434
Veguhestin
0
Vejandin (24h)
96.6%
Vejandin (%)
17,591
Active
1.9%
Çalak (%)
Belaş belaş!