კოვიდ -19 სიტუაცია Morocco
927,127
დადასტურებული
0
დადასტურებულია (24 სთ)
14,102
გარდაიცვალნენ
0
სიკვდილი (24 სთ)
1.5%
Გარდაცვლილთა რაოდენობა (%)
895,434
ამოღებული
0
აღდგენილია (24 სთ)
96.6%
აღდგენილია (%)
17,591
აქტიური
1.9%
აქტიური (%)
უფასო მრიცხველები!